Dane firmy

Sklep internetowy OnOnaPlus, dostępny pod adresem internetowym https://ononaplus.pl/, prowadzony jest przez Iwonę Gondorek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą OnOnaPlus IWONA GONDOREK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7752233880, REGON 364584602.