Zaktualizowaliśmy informację na temat wykorzystywania danych osobowych, która jest zawarta w nasze Polityka prywantości
Wykorzystujemy pliki cookies własne i stron trzecich w celu doskonalenia jakości obsługi oraz ulepszenia usług na podstawie analizy nawigacji na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej, oznacza akceptację plików cookies.


Regulamin


Sklep internetowy OnOnaPlus.pl działający pod adresem https/:OnOnaPlus.pl należy do, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą i z siedzibą w Łodzi, ul. Zakładowa 50, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującego się numerem NIP:7752233880 , REGON:364584602

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: bok@OnOnaPlus.pl.

§1

Definicje

Do celów niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące definicje:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu Cywilnego),
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Sprzedawca – , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ii z siedzibą w Łodzi, ul. Zakładowa 50, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem , REGON:364584602 .
Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://ononaplus.pl/ oraz jej podstronach,
Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki i zasady sprzedaży przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://ononaplus.pl/, regulamin dostępny pod adresem https://ononaplus.pl/regulamin/

§2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy
i Kupującego.

4. Aby móc korzystać ze Sklepu, w tym w szczególności- aby móc dokonać zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające do tego są: dostęp do internetu, standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Kupujący nie może dokonać anonimowo ani przy użyciu pseudonimu zakupu w Sklepie.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3

Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” lub „Kup teraz” w zależności od tego na której podstronie Kupujący się znajduje,

b) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” lub z koszyka w górnym pasku menu kliknąć w przycisk „Do kasy”,

c) będąc w „Koszyku” Kupujący może wybrać sposób dostawy,

d) wypełnić formularz podając swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia(imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy…),

e) wybrać sposób płatności i ew. zmienić sposób dostawy,

f) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować, gdyż akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

k) kliknąć w przycisk – „Kupuję i płacę”.

2. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, to po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu przelewy24.pl celem dokonania płatności za złożone zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie ponownie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności inną niż płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony natychmiast na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§4

Formy dostawy i metody płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:

a) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – Kurier 48 – koszt 17 zł, czas dostawy to 48 godzin od chwili realizacji zamówienia; w 99% paczka dostarczana jest na drugi dzień od dnia nadania,

b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – koszt 16,99 zł, orientacyjny czas dostawy 24 godziny od chwili realizacji zamówienia,

c) odbiór osobisty w Łodzi (po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą)

d) Paczkomaty InPost 24/7 – Przelewy 24 – koszt 11,99 zł,

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że wartość zamówienia przekracza kwotę 250 zł -w takiej sytuacji, koszt dostawy ponosi Sprzedawca (wówczas wysyłka paczki następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej),

3. Odbiór osobisty pod adresem prowadzenia działalności gosp., nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami za strony Kupującego,

4. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – serwis internetowy, który jest prowadzony przez grupy: DialCom24 Sp. z o.o. oraz PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań. Dane grup to odpowiedno DialCom24 Sp. z. o. o.: NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł oraz PayPro SA: NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. Adres strony internetowej: https://www.przelewy24.pl/ , e-mail: serwis@przelewy24.pl,

c) Płatność przy odbiorze osobistym pod adresem: ul. Zakładowa 50, Łódź.

c) płatność ”za pobraniem”. Dodatkowy koszt wynosi 5 zł.

§5

Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie ze schematem opisanym w §3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia,

2. Jeśli Kupujący wybrał jako metodę płatności przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, to zobowiązany jest zapłacić za zamówienia w ciągu 7 dni od chwili zawarcia umowy,

3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

5. Jeśli zamówienia obejmuje więcej niż jeden produkt, to czasem realizacji zamówienia jest w tym przypadku najdłuższy czas wskazany w opisie produktu, który wchodzi w skład zamówienia.

6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.

7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z §4 ust. 1 Regulaminu. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.

§7

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji – o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą zwykłą lub elektroniczną.

3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie mu przesłany przez nas po wcześniejszym kontakcie w tej sprawie.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy (lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru ) niezwłocznie, jednak nie później 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie póżniej niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Konsument użył przy pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków- Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, wówczas Kupujący może: żądać wymiany produktu na wolny od wad, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, po wcześniejszej informacji, że chciałby taki otrzymać ( formularz zostanie wysłany pocztą elektroniczną).

6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art.556-576)

§9

Gwarancja

1. Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta.

2. Jeśli dany produkt objęty jest gwarancją producenta, Sprzedawca informuje o tym w opisie produktu.

§10

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Sprzedawca może także przetwarzać dane osobowe Kupującego w innym celu niż realizacja zamówienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Kupującego.

5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

wglądu do swoich danych osobowych,
żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.

10. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

POLITYKA PRYWATNOŚCI z dn. 25.05.2018

1. ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego www.ononaplus.pl jest  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w Łodzi,  wpisany do CEIDG o nr NIP:7752233880, . Adres do kontaktu elektronicznego: bok@ononaplus.pl

2. DANE OSOBOWE
2.1 Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przekazywane Administratorowi () bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online.

2.2 Nieudzielenie pewnych wymaganych informacji może oznaczać, że nie będzie możliwe zarządzanie rejestracją jako użytkownik lub korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Portalu. Użytkownik zobowiązuje się, że podane dane osobowe są prawdziwe. Ze względu na rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną, nie jest możliwe korzystanie z niej anonimowo.

2.3 Jeśli Użytkownik udostępni nam dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialny za poinformowanie takich osób trzecich i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki Prywatności.

3. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Dane, takie jak imię i nazwisko, firma (jeśli zasadne), e-mail, numer telefonu, adres dostawy, gromadzimy w wyniku zawarcia umów pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem. Administrator przetwarza dane podane w procesie zakupu oraz korzystania z funkcji Portalu.

3.2 Dane gromadzone w wyniku kontaktu mailowego lub telefonicznego gdy Użytkownik, którego dane dotyczą kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję. Administrator może przetwarzać dane tej osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji.

3.3 Dane gromadzone w wyniku dobrowolnego zapisania się do Newslettera. Administrator może przetwarzać dane osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-mail.

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Identyfikacji jako użytkownika Portalu oraz zapewnienia dostępu do funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego użytkownika. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do naszego systemu.

4.2 Zawarcie umowy kupna produktów, które użytkownik nabył lub innej umowy za pośrednictwem Portalu. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji.

4.3 Kontaktowanie się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, jeśli jest to konieczne.

4.4 Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

5. NEWSLETTER

5.1 Jeśli Użytkownik wyrazi osobną zgodę na subskrypcję Newslettera, dostarczymy mu informacje handlowe dotyczące naszych produktów, promocji i usług za pomocą poczty elektronicznej.

5.2 Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, postępując zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości lub pod adresem e-mail: bok@ononaplus.pl

6. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez nasz sklep.

7. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DO ICH POPRAWIANIA

7.1 Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z Administratorem nadzorującym przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bok@ononaplus.pl. Użytkownik może również cofnąć daną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych, pisząc na powyższy adres e-mail.

7.2 Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą ma możliwość dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania również pod adresem : https://ononaplus/moje-konto/

7.3 Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje w wypadku gdy Użytkownik ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo, ma niedokończone postępowanie reklamacyjne, ma nieuregulowany dług wobec

8. ZABEZPIECZENIE DANYCH

8.1 Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

8.2 Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

II. COOKIES

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznawanie preferencji użytkownika oraz dostosowane funkcjonalności stron internetowych do jego potrzeb. Cookies najczęściej zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres egzystencji plików cookies oraz jego wartość, którą stanowi najczęściej przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

2. STOSOWANIE COOKIES

Cookies wykorzystywane są najczęściej do zapamiętywania informacji o użytkowniku wskazujących na jego preferencje, w tym dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów oraz identyfikacji zalogowanych użytkowników oraz pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na danej stronie internetowej.

Wśród Cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania Portalu. Cookies należące do tej kategorii wykorzystywane są, aby zapewnić:

– utrzymanie sesji użytkownika;

– zapisanie stanu sesji użytkownika;

– umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem logowania

– zapisanie informacji niezbędnych do działania „koszyka” internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe

Druga kategoria Cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Portalu, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystywane są one, aby umożliwić:

– zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

– przywrócenie sesji użytkownika

– zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;

– sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

– dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;

– przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;

– wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;

– wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

2.2 Portal korzysta również z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki Cookies w następujących celach:

– monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

– zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

– ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW;

– kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

– kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

– badanie zapisów na newsletter;

– płatności internetowe.

3. GOOGLE ANALYTICS

Sklep OnOnaPlus.pl wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google, Inc., która zlicza gości odwiedzających Portal i informuje o średnim czasie, jaki na niej spędzają, bądź średniej ilości podstron, które oglądali.

Google Analytics wykorzystuje cookies. Google wykorzystuje powyższe informacje dla celów ewaluacji wykorzystania Portalu przez użytkowników, przygotowania raportów o aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością strony i użytkowania Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim gdy wymagane jest to przez obowiązujące prawo, z tym zastrzeżeniem że Google nie będzie łączyć adresów IP użytkowników Strony z innymi danymi zbieranymi przez Google.

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Użytkownik może zainstalować w swojej przeglądarce funkcjonalność blokującą Google Analytics (Opt-out Browser Add-on), który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach na stronach internetowych.

4. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z COOKIES

Użytkownik może samodzielnie określić sposób postępowania , z cookies (w tym ograniczyć lub wyłączyć ich działanie) m.in. poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki www. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika.

Ograniczenie stosowania cookies, może wpłynąć na działanie funkcjonalności strony.

Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Dane osobowe klienta mogą zostać udostępnione pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych, kurierskich, pocztowych, księgowych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi przygotowanie i dystrybucję i wysyłkę produktów, prowadzenie kampanii marketingowych, prowadzenie portalu, sklepu internetowego, przygotowanie i dystrybucję newslettera oraz właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań, na ich żądanie z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie innym niż w celu otrzymywania newslettera lub marketingu bezpośredniego, niezbędne do założenia konta, zawarcia umowy nabycia produktów i ich dostarczenia. Brak podania danych osobowych będzie powodował niemożliwość świadczenia usług lub sprzedaży/dostarczenia produktów w ww. zakresie.

———————————–

§11

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń.

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy przez Kupującego.

4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco